SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 1 - CYLINDER HEAD
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 2 - CYLINDER
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 3 - CRANKCASE
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 4 - CRANKCASE COVER
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 5 - CRANKSHAFT
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 6 - STARTER CLUTCH
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 7 - CAM SHAFT - VALVE
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 8 - CAM CHAIN
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 9 - CARBURETOR
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 10 - AIR CLEANER
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 11 - MUFFLER
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 12 - OIL PUMP
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 13 - CLUTCH
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 14 - TRANSMISSION
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 15 - GEAR SHIFTING
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 30 - FUEL TANK (MODEL V/W)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) MOTORIKUS ALKATRÉSZEK - BENZINCSAP, ÜZEMANYAG SZŰRŐ
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 16 - STARTING MOTOR (MODEL V/W/X/Y)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 17 - MAGNETO
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 18 - BATTERY
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 19 - ELECTRICAL
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 20 - SPEEDOMETER - TACHOMETER (MODEL V/W/X/Y/K1)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 20A - SPEEDOMETER - TACHOMETER (MODEL V/W/X/Y/K1 E01,E30)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 21 - HEADLAMP (MODEL V/W/X/Y/K1 E02,E71,P09)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 21A - HEADLAMP (MODEL V/W/X/K1 E04,E18,E21,E22)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 21B - HEADLAMP (MODEL Y/K1 E04,E18,E21,E22)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 21C - HEADLAMP (MODEL V/W/X/Y/K1 E01,E30)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 22 - TURN SIGNAL LAMP (MODEL V/W/X E01,E02,E04,E18,E21,E22,E71,P09)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 22A - FRONT TURN SIGNAL LAMP (MODEL Y/K1 E02,E04,E18,E21,E22,E71)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 22B - TURN SIGNAL LAMP (MODEL V/W/X/Y/K1 E01,E30)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 23 - REAR COMBINATION LAMP (MODEL V/W/X E01,E71,P09)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 23A - REAR COMBINATION LAMP (MODEL V/W/X E02,E04,E21)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 23B - REAR COMBINATION LAMP (MODEL V/W/X E18,E22)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 23C - REAR COMBINATION LAMP (MODEL V/W/X/Y/K1 E01,E30)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 23D - REAR COMBINATION LAMP (MODEL Y/K1 E02,E04,E18,E21,E22,E71)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 24 - WIRING HARNESS (MODEL V/W/X/Y/K1)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 24A - WIRING HARNESS (MODEL V/W/X/Y/K1 E01,E30)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 25 - HANDLE SWITCH
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 26 - FRAME (MODEL V/W/X)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 27 - STAND (MODEL V/W/X)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 28 - FOOTREST
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) VÁZ ÉS ALKATRÉSZEI - CSOMAGTARTÓ
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 32 - FRAME COVER (MODEL V/W)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 33 - FRONT FENDER - HEADLAMP HOUSING
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 34 - HANDLEBAR - FRONT CABLE
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 35 - HANDLE LEVER
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 36 - REAR FENDER (MODEL V/W/X)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 37 - SEAT
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 43 - REAR SWINGING ARM
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 44 - REAR SHOCK ABSOBER
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 46 - OPTIONAL
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 38 - FRONT DAMPER
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 39 - STEERING STEM (MODEL V/W/X)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 40 - FRONT WHEEL (GN125V/W/X/Y/K1)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 40A - FRONT WHEEL (GN125EV/EW/EX/EY/EK1)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 41 - FRONT CALIPER
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 42 - FRONT MASTER CYLINDER
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 45 - REAR WHEEL (GN125V/W/X/Y/K1)
SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) 45A - REAR WHEEL (GN125EV/EW/EX/EY/EK1)

SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998) gyári alkatrész katalógus

SUZUKI GN125 / GN125E / GN125U W (1998)

VIN:
NF41A